Charakterystyka twardziny

Charakterystyka twardziny

Twardzina zalicza się do rzadkich, przewlekłych chorób tkanki łącznej. Do jej głównych objawów zalicza się włóknienie tkanek. Może ono dotyczyć wyłącznie skóry bądź też tkanek wewnętrznych. W pierwszym przypadku jest to twardzina miejscowa, w drugim – twardzina układowa. Włóknienie zachodzi na skutek nadprodukcji kolagenu. Sprawia to, że w tkankach pojawia się obrzęk oraz zwapnienia. Konsekwencją tego jest postępująca niewydolność tkanek, która obejmuje również naczynia krwionośne. Chorzy mają wówczas problemy z poruszaniem się. Przyczyny tej choroby nie są dokładnie poznane. Uważa się, że twardzina ma podłoże genetyczne i związana jest ze zmianami hormonalnymi. Pojawia się zazwyczaj u osób w średnim wieku....

Choroba Stilla

Choroba Stilla

Choroba Stilla rozwija się przeważnie u młodych dorosłych. W jej wyniku dochodzi do zapalenia stawów. Choroba może spowodować także inne dolegliwości, takie jak zapalenie opłucnej, powiększenie wątroby czy śledziony. W rozpoznaniu choroby służą pewne czynniki, do których zalicza się podwyższona temperatura ciała o niewyjaśnionych przyczynach, bóle oraz zapalenie stawów, a także czynnik reumatoidalny. W niektórych przypadkach rozwija się charakterystyczny rumień. W badaniu laboratoryjnym wykrywa się ponadto leukocytozę oraz zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie. Przyczyny tej choroby nie są dokładnie poznane. Wiadomo, że ma charakter autoimmunologiczny. Zaobserwowano, iż częściej chorują na nią...

Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów

W łuszczycowym zapaleniu stawów dochodzi do rozwoju przewlekłego zapalenia stawów oraz łuszczycy skóry. Choroba może mieć zarówno łagodny, jak i gwałtowny przebieg. W tym drugim przypadku może powodować poważne uszkodzenia stawów oraz niesprawność. Choroba rozwija się najczęściej u osób obciążonych genetycznie. Wpływ mają także różnorodne zakażenia drobnoustrojami oraz stosowane leki. Łuszczycowe zapalenie skóry może objawiać się tylko w jednym miejscu bądź w kilku. Do podstawowych objawów tej choroby zalicza się ból, sztywność oraz ograniczenie ruchu stawów. Często obserwuje się deformacje stawów oraz dnę moczanową. Choroba występuje w kilku postaciach, m.in. niesymetryczne bądź symetryczne zapalenie kilku...

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów należy do chorób przewlekłych, w których dochodzi do powstania stanów zapalnych. Powodują one upośledzenie czynności i funkcji stawów, a także wielu narządów. Przyczyny powstania tej choroby nie zostały dostatecznie poznane. Przyjmuje się, że w rozwoju tej choroby znaczenie ma obciążenie genetyczne. Kobiety chorują znacznie częściej niż mężczyźni. Czynnikiem, który może powodować rozwój choroby, jest nieprawidłowy układ odpornościowy, produkujący autoprzeciwciała skierowane przeciw własnym tkankom. Stres i palenie papierosów dodatkowo zwiększają ryzyko zachorowania. Choroba może rozwijać się bardzo powoli, przez co utrudniona jest jej prawidłowa diagnoza. Początkowo może objawiać się...

Toczeń rumieniowaty

Toczeń rumieniowaty

Toczeń rumieniowaty jest chorobą układową, w której dochodzi do nieprawidłowości tkanki łącznej. Choroba ma podłoże autoimmunizacyjne, bowiem występuje skierowanie układu immunologicznego przeciw własnym tkankom organizmu. Toczeń występuje u osób, które są obciążone genetycznie tą chorobą. Dodatkowo istnieje kilka czynników, które wpływają na jego rozwój. Jest to m.in. długotrwała ekspozycja na słońce, bowiem uszkodzone przez promieniowanie słoneczne komórki naskórka, atakowane są przez autoprzeciwciała, przez co dochodzi do powstania stanu zapalnego. Ponadto wpływ ma zakażenie przez poszczególne drobnoustroje, zmiany hormonalne bądź stosowanie niektórych leków. Toczeń objawia się w zależności od zaatakowanego...

Dna moczanowa

Dna moczanowa

W dnie moczanowej dochodzi do odkładania się kryształków moczanu sodu, najczęściej w stawach. Objawia się to bardzo silnym bólem oraz obrzękiem. W miarę rozwoju choroby, pojawia się także ograniczenie ruchomości danego stawu. Bardzo często w chorobą współistnieją także inne, takie jak nadciśnienie tętnicze, otyłość czy cukrzyca. W organizmie dochodzi czasem do zwiększonej ilości kwasu moczowego. Przyczyną tego jest ograniczone jego wydalanie bądź zwiększona produkcja. Wówczas nadmiar tego związku może spowodować rozwój choroby. Dna moczanowa rozwija się u poszczególnych osób, często predysponowanych genetycznie. Na chorobę wpływ ma również niewłaściwa dieta, w której dominują produkty zawierające wysoką ilość...