Choroba Stilla

Choroba Stilla

Choroba Stilla rozwija się przeważnie u młodych dorosłych. W jej wyniku dochodzi do zapalenia stawów. Choroba może spowodować także inne dolegliwości, takie jak zapalenie opłucnej, powiększenie wątroby czy śledziony. W rozpoznaniu choroby służą pewne czynniki, do których zalicza się podwyższona temperatura ciała o niewyjaśnionych przyczynach, bóle oraz zapalenie stawów, a także czynnik reumatoidalny. W niektórych przypadkach rozwija się charakterystyczny rumień. W badaniu laboratoryjnym wykrywa się ponadto leukocytozę oraz zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie. Przyczyny tej choroby nie są dokładnie poznane. Wiadomo, że ma charakter autoimmunologiczny. Zaobserwowano, iż częściej chorują na nią...

Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów

W łuszczycowym zapaleniu stawów dochodzi do rozwoju przewlekłego zapalenia stawów oraz łuszczycy skóry. Choroba może mieć zarówno łagodny, jak i gwałtowny przebieg. W tym drugim przypadku może powodować poważne uszkodzenia stawów oraz niesprawność. Choroba rozwija się najczęściej u osób obciążonych genetycznie. Wpływ mają także różnorodne zakażenia drobnoustrojami oraz stosowane leki. Łuszczycowe zapalenie skóry może objawiać się tylko w jednym miejscu bądź w kilku. Do podstawowych objawów tej choroby zalicza się ból, sztywność oraz ograniczenie ruchu stawów. Często obserwuje się deformacje stawów oraz dnę moczanową. Choroba występuje w kilku postaciach, m.in. niesymetryczne bądź symetryczne zapalenie kilku...

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) jest chorobą przewlekłą, w której dochodzi do zaburzeń strukturalnych kręgosłupa. Zmiany te powodują dokuczliwy ból oraz sztywność. Choroba może mieć różne nasilenie. W zaawansowanej postaci może zająć również inne narządy. Przyczyny ZZSK nie są dokładnie poznane. Przyjmuje się, że wpływ na nią mają czynniki genetyczne, immunologiczne oraz środowiskowe. Pierwszym objawem jest najczęściej ból krzyża. Może on promieniować do innych części ciała. Ponadto nie ustępuje pomimo odpoczynku. Często jest bardziej intensywny w nocy, przez co uniemożliwia zaśnięcie. Ból łagodnieje podczas wykonywania poszczególnych aktywności fizycznych. U chorych można także stwierdzić...

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów należy do chorób przewlekłych, w których dochodzi do powstania stanów zapalnych. Powodują one upośledzenie czynności i funkcji stawów, a także wielu narządów. Przyczyny powstania tej choroby nie zostały dostatecznie poznane. Przyjmuje się, że w rozwoju tej choroby znaczenie ma obciążenie genetyczne. Kobiety chorują znacznie częściej niż mężczyźni. Czynnikiem, który może powodować rozwój choroby, jest nieprawidłowy układ odpornościowy, produkujący autoprzeciwciała skierowane przeciw własnym tkankom. Stres i palenie papierosów dodatkowo zwiększają ryzyko zachorowania. Choroba może rozwijać się bardzo powoli, przez co utrudniona jest jej prawidłowa diagnoza. Początkowo może objawiać się...