Charakterystyka twardziny

Charakterystyka twardziny

Twardzina zalicza się do rzadkich, przewlekłych chorób tkanki łącznej. Do jej głównych objawów zalicza się włóknienie tkanek. Może ono dotyczyć wyłącznie skóry bądź też tkanek wewnętrznych. W pierwszym przypadku jest to twardzina miejscowa, w drugim – twardzina układowa. Włóknienie zachodzi na skutek nadprodukcji kolagenu. Sprawia to, że w tkankach pojawia się obrzęk oraz zwapnienia. Konsekwencją tego jest postępująca niewydolność tkanek, która obejmuje również naczynia krwionośne. Chorzy mają wówczas problemy z poruszaniem się. Przyczyny tej choroby nie są dokładnie poznane. Uważa się, że twardzina ma podłoże genetyczne i związana jest ze zmianami hormonalnymi. Pojawia się zazwyczaj u osób w średnim wieku....

Choroba Stilla

Choroba Stilla

Choroba Stilla rozwija się przeważnie u młodych dorosłych. W jej wyniku dochodzi do zapalenia stawów. Choroba może spowodować także inne dolegliwości, takie jak zapalenie opłucnej, powiększenie wątroby czy śledziony. W rozpoznaniu choroby służą pewne czynniki, do których zalicza się podwyższona temperatura ciała o niewyjaśnionych przyczynach, bóle oraz zapalenie stawów, a także czynnik reumatoidalny. W niektórych przypadkach rozwija się charakterystyczny rumień. W badaniu laboratoryjnym wykrywa się ponadto leukocytozę oraz zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie. Przyczyny tej choroby nie są dokładnie poznane. Wiadomo, że ma charakter autoimmunologiczny. Zaobserwowano, iż częściej chorują na nią...

Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów

W łuszczycowym zapaleniu stawów dochodzi do rozwoju przewlekłego zapalenia stawów oraz łuszczycy skóry. Choroba może mieć zarówno łagodny, jak i gwałtowny przebieg. W tym drugim przypadku może powodować poważne uszkodzenia stawów oraz niesprawność. Choroba rozwija się najczęściej u osób obciążonych genetycznie. Wpływ mają także różnorodne zakażenia drobnoustrojami oraz stosowane leki. Łuszczycowe zapalenie skóry może objawiać się tylko w jednym miejscu bądź w kilku. Do podstawowych objawów tej choroby zalicza się ból, sztywność oraz ograniczenie ruchu stawów. Często obserwuje się deformacje stawów oraz dnę moczanową. Choroba występuje w kilku postaciach, m.in. niesymetryczne bądź symetryczne zapalenie kilku...

Polimialgia reumatyczna

Polimialgia reumatyczna

W polimialgii reumatycznej dochodzi do powstania stanów zapalnych Choroba dotyczy tkanki łącznej. Zazwyczaj pojawia się u osób w starszym wieku. Jej przebieg może być różnorodny. Niekiedy rozwija się bardzo powoli. Objawy mogą też wystąpić nagle. Polimialgia reumatyczna częściej diagnozowana jest u kobiet. Zaobserwowano, że duże znaczenie w jej rozwoju ma obciążenie genetyczne. Do podstawowych objawów tej choroby zalicza się ból barku, bioder, szyi oraz karku. Chorzy odczuwają ból przede wszystkim podczas ucisku w te miejsca. Do objawów współistniejących zaliczają się zaburzenia snu, gorączka, stany depresyjne czy zapalenie stawów. Podstawowymi lekami stosowanymi w tej chorobie są glikortykosteroidy. Choroba niejednokrotnie...

Co to jest fibromialgia?

Co to jest fibromialgia?

Fibromialgia jest chorobą, w której dochodzi do przewlekłego, ogólnoustrojowego bólu mięśni oraz stawów. Charakterystyczne w tej chorobie jest wystąpienie miejsc bardzo wrażliwych na ucisk. Zazwyczaj dolegliwościom tym towarzyszy także zmęczenie, problemy ze snem czy sztywność ciała. Nie są poznane przyczyny tej choroby. Przyjmuje się, że może mieć ona podatność genetyczną, zwłaszcza wśród krewnych I stopnia istnieje ryzyko zachorowania. Ważną rolę pełnią także czynniki psychiczne, głównie stres, niezadowolenie z kariery zawodowej. Fibromialgia może się również pojawić w wyniku przebytych zakażeń, najczęściej wirusami HCV czy HBV. Podstawowym objawem tej choroby jest ból, który dotyczy całego ciała. Chorzy często...

Toczeń rumieniowaty

Toczeń rumieniowaty

Toczeń rumieniowaty jest chorobą układową, w której dochodzi do nieprawidłowości tkanki łącznej. Choroba ma podłoże autoimmunizacyjne, bowiem występuje skierowanie układu immunologicznego przeciw własnym tkankom organizmu. Toczeń występuje u osób, które są obciążone genetycznie tą chorobą. Dodatkowo istnieje kilka czynników, które wpływają na jego rozwój. Jest to m.in. długotrwała ekspozycja na słońce, bowiem uszkodzone przez promieniowanie słoneczne komórki naskórka, atakowane są przez autoprzeciwciała, przez co dochodzi do powstania stanu zapalnego. Ponadto wpływ ma zakażenie przez poszczególne drobnoustroje, zmiany hormonalne bądź stosowanie niektórych leków. Toczeń objawia się w zależności od zaatakowanego...