Charakterystyka twardziny

Charakterystyka twardziny

Twardzina zalicza się do rzadkich, przewlekłych chorób tkanki łącznej. Do jej głównych objawów zalicza się włóknienie tkanek. Może ono dotyczyć wyłącznie skóry bądź też tkanek wewnętrznych. W pierwszym przypadku jest to twardzina miejscowa, w drugim – twardzina układowa. Włóknienie zachodzi na skutek nadprodukcji kolagenu. Sprawia to, że w tkankach pojawia się obrzęk oraz zwapnienia. Konsekwencją tego jest postępująca niewydolność tkanek, która obejmuje również naczynia krwionośne. Chorzy mają wówczas problemy z poruszaniem się. Przyczyny tej choroby nie są dokładnie poznane. Uważa się, że twardzina ma podłoże genetyczne i związana jest ze zmianami hormonalnymi. Pojawia się zazwyczaj u osób w średnim wieku....

Choroba Stilla

Choroba Stilla

Choroba Stilla rozwija się przeważnie u młodych dorosłych. W jej wyniku dochodzi do zapalenia stawów. Choroba może spowodować także inne dolegliwości, takie jak zapalenie opłucnej, powiększenie wątroby czy śledziony. W rozpoznaniu choroby służą pewne czynniki, do których zalicza się podwyższona temperatura ciała o niewyjaśnionych przyczynach, bóle oraz zapalenie stawów, a także czynnik reumatoidalny. W niektórych przypadkach rozwija się charakterystyczny rumień. W badaniu laboratoryjnym wykrywa się ponadto leukocytozę oraz zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie. Przyczyny tej choroby nie są dokładnie poznane. Wiadomo, że ma charakter autoimmunologiczny. Zaobserwowano, iż częściej chorują na nią...